Nørager, Troels. 2014. “ Religion in Philosophy and Theology 51”. Dansk Teologisk Tidsskrift 77 (1):93-95. https://doi.org/10.7146/dtt.v77i1.105705.