Engberg-Pedersen, Troels. 2014. “Religion Som verdenshåndtering”. Dansk Teologisk Tidsskrift 77 (1):27-45. https://doi.org/10.7146/dtt.v77i1.105699.