Buch-Hansen, Gitte. 2014. “Paulus I Aristoteles’ hønsegård”. Dansk Teologisk Tidsskrift 77 (1):9-26. https://doi.org/10.7146/dtt.v77i1.105698.