Ravn, Martin. 2012. “Det Oversete Argument”. Dansk Teologisk Tidsskrift 75 (3):203-21. https://doi.org/10.7146/dtt.v75i3.105584.