Hansen, Knud, og Margit Hartyani. 2012. “Kan Naturkundskab Bane Vej for Religion? Introduktion Til Ludvig Feilbergs Psykologi Og Levelære”. Dansk Teologisk Tidsskrift 75 (1), 58-78. https://doi.org/10.7146/dtt.v75i1.105551.