BERNTSON, M. Den inkarnerade kyrkan – synliggjord : Recension av Den sete kirke: Festskrift til Carsten Bach-Nielsen. Red. Mattias Skat Sommer, Nils Arne Pedersen, Jette Bendixen Rønkilde, Rasmus H.C. Dreyer, Svend E. Mathiassen & Anne Pedersen. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag 2021. 332 sider. Kr. 395,95. Dansk Teologisk Tidsskrift, [S. l.], v. 85, n. 2, p. 189–196, 2022. DOI: 10.7146/dtt.v85i2.134338. Disponível em: https://tidsskrift.dk/dtt/article/view/134338. Acesso em: 5 dec. 2022.