Mortensen, A. R. (2024). Mulighedens uendelighed – uendelighedens mulighed: Bidrag til en postmoderne håbsforståelse med udgangspunkt i Kierkegaards subjektivitetsteori og etik. Dansk Teologisk Tidsskrift, 87(1), 49–68. https://doi.org/10.7146/dtt.v87i1.143089