Põder, C. S.-V., & Kristensen, J. S. T. (2023). Retfærdiggørelse som troens indhold og teologiens norm. Dansk Teologisk Tidsskrift, 86(2), 132–157. https://doi.org/10.7146/dtt.v86i2.140682