Holm, B. K. (2023). Det legemlige promissio: Socialitet som nøgle til Luthers nadverskrifter. Dansk Teologisk Tidsskrift, 86(1), 3–39. https://doi.org/10.7146/dtt.v86i1.137461