Lodberg, P. (2022). Jeppe Bach Nikolajsen, Kari Skorstein Haug, Frank-Ole Thoresen og Ingrid Eskilt (red.): Missiologi. En innføring. Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2022. 416 s. NOK 449. Dansk Teologisk Tidsskrift, 85(3-4), 324–325. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dtt/article/view/135224