Lodberg, P. (2022). Jeppe Bach Nikolajsen, Kari Skorstein Haug, Frank-Ole Thoresen og Ingrid Eskilt (red.): Missiologi. En innføring. Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2022. 416 s. NOK 449. Dansk Teologisk Tidsskrift, 85(3-4), 324–325. https://doi.org/10.7146/dtt.v85i3-4.135224