Larsen, K. B. (2022). Debutanten Jesus: Den første offentlige optræden som motiv i antikke biografier og de nytestamentlige evangelier. Dansk Teologisk Tidsskrift, 85(3-4), 259–294. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dtt/article/view/135218