Kristensen, J. S. T. (2022). Mogens Müller: Kritikken af Bibelen. Træk af en dramatisk og altid ny historie. København: Forlaget Vandkunsten 2021. 181 s. Kr. 250. Dansk Teologisk Tidsskrift, 85(2), 197–199. https://doi.org/10.7146/dtt.v85i2.134339