Garff, J. (2022). Det bevægende billede – billedets bevægelse: Om retorikkens tidslighed i et par af Kierkegaards taler. Dansk Teologisk Tidsskrift, 85(2), 105–124. https://doi.org/10.7146/dtt.v85i2.134332