Friis, M. (2021). Hvem er “vi” egentlig? : Om Paulus’ brug af flertalsformer i Galaterbrevet. Dansk Teologisk Tidsskrift, 84(2), 167–196. https://doi.org/10.7146/dtt.v84i2.129661