Brorson, M. (2021). Whisky eller tonic? Narrativ eksistensteologi. Dansk Teologisk Tidsskrift, 84(2), 124–146. https://doi.org/10.7146/dtt.v84i2.129658