Pedersen, E. M. W. (2021). En norsk matriark analyserer patriarkerne: Kari E. Børresens opgør med katolsk teologis lære om gudbilledlighed. Dansk Teologisk Tidsskrift, 84(2), 99–123. https://doi.org/10.7146/dtt.v84i2.129652