Pedersen, N. A. (2021). Forord. Dansk Teologisk Tidsskrift, 84(2), 97–98. https://doi.org/10.7146/dtt.v84i2.129650