Lausten, M. S. (2021). Heinz Schilling: Karl V. Der Kaiser dem die Welt zerbrach. Biographie. Dansk Teologisk Tidsskrift, 84(1), 94–95. https://doi.org/10.7146/dtt.v84i1.128072