Poulsen, F. (2021). Noel Forlini Burt: Encounters in the Dark: Identity Formation in the Jacob Story. Semeia Studies 96. Atlanta: SBL Press 2020. Dansk Teologisk Tidsskrift, 84(1), 92–93. https://doi.org/10.7146/dtt.v84i1.128071