Lausten, M. S. (2021). Christine Mundhenk (red.) Melanchthons Briefwechsel, Band T 19, Texte 5344-5642 (November 1548 - September 1549), bearbeitet von Matthias Dall’ Asta, Heidi Hein und Christine Mundhenk. Stuttgart-Bad Cannstatt: Verlag frommann-holzboog 2019, 621 s. € 298. Dansk Teologisk Tidsskrift, 83(3-4), 153–155. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dtt/article/view/125886