Pedersen, N. A., & Toft, L. L. (2021). Athanasios af Alexandrias 39. Påskebrev fra påsken 367: Introduktion og oversættelse til dansk. Dansk Teologisk Tidsskrift, 83(3-4), 120–152. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dtt/article/view/125883