Høgenhaven, J. (2021). Grundtvigs fadervor, Daniel for løverne, en skotsk hofprædikant på dansk og sognekirken som medskaber. Dansk Teologisk Tidsskrift, 83(1-2), 1–2. https://doi.org/10.7146/dtt.v83i1-2.124179