Christoffersen, M. G. (2020). Eleonore Stump: Atonement. Oxford Studies in Analytic Theology. Oxford: Oxford University Press 2018. 538 s. £ 60. Dansk Teologisk Tidsskrift, 82(3-4), 192–194. https://doi.org/10.7146/dtt.v82i3-4.121713