Dreyer, R. (2019). Confessio Tetrapolitana. Dansk Teologisk Tidsskrift, 81(3), 205-238. https://doi.org/10.7146/dtt.v81i3.114705