Müller, M. (2019). Justin som bibelteolog. Dansk Teologisk Tidsskrift, 81(3), 160–188. https://doi.org/10.7146/dtt.v81i3.113901