Müller, M. (2008). Koranen. Dansk Teologisk Tidsskrift, 71(1), 75–76. https://doi.org/10.7146/dtt.v71i1.112112