Nielsen, K. (2018). Opposition ved Kaj Mogensens forsvar for disputatsen: Livet - det dejligste eventyr. H.C. Andersens teologi. Dansk Teologisk Tidsskrift, 81(2), 118–128. https://doi.org/10.7146/dtt.v81i2.109758