Wimmer, K. (2009). Martin Luthers psalmer i de nordiska folkens liv. Dansk Teologisk Tidsskrift, 72(2), 14–15. https://doi.org/10.7146/dtt.v72i2.106468