Henriksen, J.-O. (2009). Begjærets kristologi, begjærets frigjøring. Dansk Teologisk Tidsskrift, 72(1), 1–17. https://doi.org/10.7146/dtt.v72i1.106447