Jeanrond, W. G. (2010). Ecclesia semper reformanda: Protestant Principle and Church Renewal. Dansk Teologisk Tidsskrift, 73(4), 271–281. https://doi.org/10.7146/dtt.v73i4.106441