Glebe-Møller, J. (2010). Teologisk-politisk afhandling. Dansk Teologisk Tidsskrift, 73(3), 234–235. https://doi.org/10.7146/dtt.v73i3.106434