Christoffersen, S. A. (2010). Løgstrup og litteraturen. Dansk Teologisk Tidsskrift, 73(2), 151–152. https://doi.org/10.7146/dtt.v73i2.106422