Theissen, G. (2011). Om at forstå Bibelen i den moderne verden. Dansk Teologisk Tidsskrift, 74(4), 258–275. https://doi.org/10.7146/dtt.v74i4.106396