Müller, M. (2011). Septuagintas betydning som en hellenistisk udgave af Det Gamle Testamente. Dansk Teologisk Tidsskrift, 74(3), 217–231. https://doi.org/10.7146/dtt.v74i3.106389