Jensen, C. (2011). Lay Belief in Norse Society 1000-1350. Dansk Teologisk Tidsskrift, 74(1), 94-95. https://doi.org/10.7146/dtt.v74i1.106375