Hoffmann, T. (2011). Pagter i Koranen. Dansk Teologisk Tidsskrift, 74(1), 70–90. https://doi.org/10.7146/dtt.v74i1.106372