Larsen, K. B. (2011). Nærmere Gud. Dansk Teologisk Tidsskrift, 74(1), 59–69. https://doi.org/10.7146/dtt.v74i1.106371