Andersen, S. (2017). Gud og det givne. Dansk Teologisk Tidsskrift, 80(2-3), 127–145. https://doi.org/10.7146/dtt.v80i2-3.106352