Nikolajsen, J. B. (2016). Kristen kirke i et pluralistisk samfund. Dansk Teologisk Tidsskrift, 79(3), 217–232. https://doi.org/10.7146/dtt.v79i3.105794