Nikolajsen, J. (2016). Kristen etik i et pluralistisk samfund. Dansk Teologisk Tidsskrift, 79(2), 105-121. https://doi.org/10.7146/dtt.v79i2.105782