Sommer, M. S. (2015). Undersåten som förstod. Den svenska reformatoriska samtalsordningen och den tidigmoderna integrationsprocessen. Dansk Teologisk Tidsskrift, 78(2), 149–150. https://doi.org/10.7146/dtt.v78i2.105747