Engberg-Pedersen, T. (2014). Religion som verdenshåndtering. Dansk Teologisk Tidsskrift, 77(1), 27–45. https://doi.org/10.7146/dtt.v77i1.105699