Buch-Hansen, G. (2014). Paulus i Aristoteles’ hønsegård. Dansk Teologisk Tidsskrift, 77(1), 9–26. https://doi.org/10.7146/dtt.v77i1.105698