Rosfort, R. (2013). “at forstaaeliggjøre og tyde Naturens Runer”. Dansk Teologisk Tidsskrift, 76(2), 133–149. https://doi.org/10.7146/dtt.v76i2.105669