Rosfort, R. (2013). A Sociology of Religious Emotion. Dansk Teologisk Tidsskrift, 76(1), 76–77. https://doi.org/10.7146/dtt.v76i1.105658