Engberg-Pedersen, T. (2012). Paulus retro?. Dansk Teologisk Tidsskrift, 75(4), 287–303. https://doi.org/10.7146/dtt.v75i4.105597