Ravn, M. (2012). Det oversete argument. Dansk Teologisk Tidsskrift, 75(3), 203–221. https://doi.org/10.7146/dtt.v75i3.105584