Hansen, K., & Hartyani, M. (2012). Kan naturkundskab bane vej for religion? Introduktion til Ludvig Feilbergs psykologi og Levelære. Dansk Teologisk Tidsskrift, 75(1), 58-78. https://doi.org/10.7146/dtt.v75i1.105551