(1)
Kristensen, J. S. T. Forord: Bispeeksamen, Prostitution, Herrens Vilje Og Eksegesens Muligheder. DTT 2024, 87, 76-77.