(1)
Põder, C. S.-V.; Kristensen, J. S. T. Retfærdiggørelse Som Troens Indhold Og Teologiens Norm. DTT 2023, 86, 132-157.